GRAFIČKE USLUGE

GRAFIČKI DIZAJN
je vrsta primjenjene umjetnosti koja uključuje kombiniranje tipografije, ilustracije i tiska, kako bi se vizualnom komunikacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informiranja ili educiranja. Grafički dizajn poruku mora oblikovati tako da bude razumljiva i prepoznatljiva ciljnoj publici. Dizajn je upravo ono što stvara prvi dojam na vaše klijente, partnere i buduće potencijalne kupce. Bilo da ste upravo otvorili poduzeće ili obrt, pa vam je potreban vizualni identitet ili želite redizajnirati svoje postojeće tiskane materijale.


GRAFIČKA PRIPREMA
Podrazumjeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rješenja dovodimo do konačnog tiskanog proizvoda. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska. Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skaniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala.


MINI-PRINT-LOGO d.o.o.
Zagrebačka 160C
42000 Varaždin

KONTAKT

Dejan Težak
098/ 267-176
dejan.tezak@outlook.com

Vesna Rutić-Težak
098/ 446-825
mini-print-logo@vz.t-com.hr

OIB
6439 1176 410

IBAN
HR30 2500 0091 1010 2595 6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFSET TISAK

Offset tisak je tisak gdje se boja transferira sa offsetne ploče na gumeni plašt, a s njega na arak papira. To je indirektni postupak umnožavanja tiskovne forme na tiskovnu podlogu. Najveća prednost offsetnog tiska je vrhunska kvaliteta otiska i vrlo povoljna cijena za veće naklade.


TAMPON TISAK

je tehnika dubokog tiska sa indirektnim otiskivanjem, gdje se pomoću gumenog tampona prenosi boja sa tiskovne forme, klišea, na željeni predmet. Ova vrsta tiska se koristi za tisak ravnih i zakrivljenih površina predmeta izrađenih od raznih materijala kao što su plastika, staklo, keramika, guma, metal. Najčešći artikli za tampon tisak su olovke, privjesci, upaljači, šalice, pepeljare i sl promotivni artikli.


DIGITALNI TISAK

je moderna tiskarska tehnologija koja ksenofotografskim postupkom pomoću lasera prenosi zadani motiv na papir. Digitalni tisak znatno pojednostavljuje tiskarski poces, jer omogućuje tisak malih i srednjih naklada, bez izrade filmova i ploča kao što je slučaj u offsetnom tisku. Prednosti digitalnog tiska su mala naklada, brzina i kvaliteta otiska i vlastiti dizajn.


SITOTISAK

je jedna od najstarijih tehnologija tiska. Sitotisak je metoda rada pomoću sita. To je svila napeta na okvir na kojoj je prethodno snimljen željeni motiv. Povlačenjem boje preko svile sitne čestice boje prolaze kroz tiskane površine na željeni predmet i tako ostavljaju otisak zadanog motiva. Boje koje se koriste u sitotisku imaju iznimno dug vijek trajanja i punoću na skoro svim tvrdim materijalima kao sto su plastika, metal, drvo, guma, staklo, keramika i na tkaninama.


WEB

točnije web stranice ili www stranice ili internetske stranice, sastoje se od niza dokumenata kojima se može pristupiti uz pomoć web preglednika. Web stranice su kolekcije internetskih resursa – HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka i skripti. Na izradi web stranica sudjeluju različiti stručnjaci, kao što su programeri, grafički dizajneri, fotografi, novinari, marketinški stručnjaci i drugi. Informacije o Vašem poduzeću na Internet stranicama pružaju posjetiteljima prvi dojam o vama i vašem poduzeću te vam osiguravaju prvi kontakt sa budućim strankama.  Copyright by MINI-PRINT-LOGO d.o.o.