UPUTE ZA IZRADU PRIPREME ZA TISAK

1. PRIPREMU MOŽEMO PRIMITI U SLIJEDEĆIM OBLICIMA:
CDR - Corel Draw, AI - Adobe Illustrator, PDF - Adobe Acrobat (kod izrade PDF-a OBAVEZNO koristiti postavke predviđene za tisak (PDF/X-3, High Quality Print, Press Quality...), ako se upotrijebe postavke "Standard" - priprema neće odgovarati za tisak, PS, EPS - fontovi obavezno pretvoreni u krivulje, Bitmape (TIF, JPG, PSD ...)


2. FORMAT DOKUMENTA / TISKOVNE OZNAKE
Dimenzije stranice u programu u kojem se radi priprema (npr. Corel Draw, Adobe Illustrator...) moraju toèno odgovarati i konačnim dimenzijama nakon obrezivanja. Npr: ako se radi letak A4 formata - dimenzije stranice treba odrediti toèno kao A4 - 210x297 mm. Ako se priprema radi u Photoshopu, na dimenzije stranice treba dodati po 3 mm sa svake strane (uzeti u obzir da će se ta 3 mm nakon tiska obrezati tj. više neće biti vidljivi. Ako je dokument obostrani ili sadrži više stranica, onda i priprema treba sadržavati toliko stranica koliko će se i tiskati. Ako je oblikovanje takvo da je potrebno tiskati do ruba papira - sve slike (bitmape) i vektorske elemente treba napustiti (pomaknuti preko ruba papira) za 3 mm. Nije potrebno dodavati tiskovne oznake (oznake reza, pasera, kolor klinove ...), one se dodaju u tiskari prije tiska a mjesto reza je određeno dimenzijama dokumenta (dimenzije stranice u PDF-u)

MINI-PRINT-LOGO d.o.o.
Zagrebačka 160C
42000 Varaždin

KONTAKT

Dejan Težak
098/ 267-176
dejan.tezak@outlook.com

Vesna Rutić-Težak
098/ 446-825
mini-print-logo@vz.t-com.hr

OIB
6439 1176 410

IBAN
HR30 2500 0091 1010 2595 6

3. NAPUST ZA OBREZIVANJE

Na format vašeg dokumenta treba dodati napust (bleed) sa svih strana od 3 mm preko ruba završenog formata.

Kada se dokument obrezuje na završeni format ovaj napust osigurava tisak do ruba papira (tisak u margo / napust / živi rez).

1) NAPUST
(slika ili ilustracija koja ide do ruba papira MORA biti napuštena sa svake strane za 2-3 mm)

2) FORMAT DOKUMENTA
(linija po kojoj se reže nakon tiska)

3) MARGINA
(sav tekst, logotipovi i ostali grafički elementi moraju, u pravilu, biti uvućeni unutar formata dokumenta za 3 do 5 mm – osim ako oblikovanjem nije namjerno određeno da dijelovi teksta idu do samog ruba papira)


  4. CMYK COLOR MODE

Upute za izradu pripreme za tisak možete skinuti i na ovom linku:

Sve boje korištene u pripremi za tisak moraju biti u CMYK-u (fontovi, bitmape i vektorski elementi). Ako unutar vašeg dokumenta koristite boje koje nisu CMYK nego RGB ili Pantone one će biti konvertirane u CMYK prilikom čega su mogući manji ili veći odmaci u vjernosti reprodukcije boja.
5. PUNA CRNA BOJA
Ako u vaš dokument uključujete veće crne plohe, 100% crne boje nije dovoljno da bi dobili punu crnu boju. Za punoću crne boje koristite CMYK boju koji se sastoji od: C: 50% M: 40% Y: 40% K: 100%
6. FONTOVI
Ukoliko radite sa vektorskim aplikacijama (Corel Draw, Adobe Illustrator...) PRETVORITE SVE FONTOVE U KRIVULJE. Ako iz nekog razloga niste u mogućnosti pretvoriti fontove u krivulje, dostavite SVE fontove korištene u dokumentu (ukljuèujući i varijacije: bold, italic, bold-italic...).
  7. REZOLUCIJA BITMAPA
  Preporučena rezolucija bitmapa korištenih u pripremi je 300 dpi za fotografije i 600 dpi za jednobojne ilustracije (line-art). Ako se kompletna priprema radi kao bitmapa (npr. u Photoshopu) potrebno je prije početka rada na pripremi odrediti što višu rezoluciju (barem 300 dpi, preporuka 600 dpi ako priprema uključuje veću količinu teksta ili tekst manji od 12 točaka).
Ako pripremu šaljete mailom: kod snimanja završne verzije (koja se šalje u tiskaru), pripremu treba snimiti u JPG formatu i odabrati visoku kvalitetu (u Photoshopu: 8-High ili 10-Maximum).
  8. DOSTAVA PRIPREME
  Najjednostavniji način dostave pripreme je na mail: dtezak@hrvatska.com. Ako je priprema veća od 10MB koristite neki od internet servisa za slanje velikih datoteka (npr: http://jumbo.iskon.hr/ ili www.2shared.com/)
Ne zaboravite se u poruci potpisati i po mogućnosti navesti kontakt telefon (svakodnevno dobivamo veću količinu poruka te se može dogoditi da bez potpisa ne možemo odrediti na koju narudžbu se mail odnosi).
  9. POMOĆ
  Ako niste sigurni kako najbolje pripremiti dokument za tisak slobodno nazovite na tel. 098/ 267-176
 
Direktor:
Dejan Težak


  Copyright by MINI-PRINT-LOGO d.o.o.